Lagring av personuppgifter hos Rockabillybutiken - Integritetspolicy

Viktigast för oss på Rockabillybutiken är att värna om våra kunders personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Alla uppgifter du lämnar hos Rockabillybutiken är strikt konfidentiell och sparas under mycket hög säkerhet, dvs. av brandväggar och kontinuerligt uppdaterade virusskydd för att du som kund ska känna dig trygg och säker när du handlar på Rockabillybutiken.

Rockabillybutiken kommer att behandla all personlig information om dig i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen även kallad GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018.

Dina uppgifter kommer inte att på något sätt säljas, hyras ut eller på annat sätt lämnas ut till någon obehörig.

Vi kan däremot komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer du endast att få tillsänd dig nyhetsbrevet och även eventuella extraerbjudanden. Vi skickar aldrig ut sms till våra kunder och de som avregistrerar sig för nyhetsbrev respekterar vi.

Integritetspolicyn gäller när vi, (Kilvikens Commerce AB med org.nr 559430-2829), tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till våra kunders köp. Vid kundtjänstärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter hos Rockabillybutiken.com är Kilvikens Commerce AB med org.nr 559430-2829.

I vår kunddatabas lagras följande information:

  • För- och efternamn
  • Eventuellt företag
  • Eventuellt personnummer eller organisationsnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Kundnummer
  • Ip adress och information om din användning på vår hemsida
  • Orderhistorik

Kunduppgifter har vi för avsikt att spara i två år efter att du senast köpte något. Med kunduppgifter avses namn, adress, telefonnummer samt e-post.

I orderregistrert har vi för avsikt att spara uppgifterna i tre år efter att du senast köpte något. Detta för att kunna hantera eventuella reklamationer.

Dock finns ett undantag från lagringstiden och detta är då på grund av bokföringslagen som står över GDPR. Enligt bokföringslagen måste vi spara namn, adress, telefonnummer, e-post, betalreferens och köpta varor i 7 år.

Enligt GDPR har du rätt att ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om dom är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Gällande radering så görs detta endast om de inte längre är nödvändiga för att fullfölja bokföringslagen eller skattelagstiftningen. För att få ut dessa uppgifter krävs att du skickar in en skriftlig undertecknad begäran till oss.

Skriflig begäran sänds till:
Rockabillybutiken (Kilvikens Commerce AB)
Gammelgården 222
87194 Viksjö

Du som kund har även rätt till dataportabilitet. Det menas att du kan få överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Kund har även rätt till att lämna klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, då det är dessa som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande lagstiftning. Hanteras dina personuppgifter på felaktigt sätt är det alltså Datainspektionen man kontaktar.

Gällande säkerheten med dina personuppgifter så kan du vara säker på att ingen obehörig tar del av dessa. Vi lånar/hyr eller säljer inte dessa till andra företag eller privatpersoner. Vi och våra samarbetspartners har dessutom vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller radering.